KRARUP INKASSO​

Inkassoforløb (inddrivelse)​

Har du modtaget et brev?

KRARUP INKASSO

Inddrivelse

Sådan hjælper vi dig

En virksomheds likviditet kan komme i fare, hvis man ikke får betaling for det arbejde, man udfører. KRARUP INKASSO er klar til at hjælpe, så vores kunder får de penge, de har krav på.

I KRARUP INKASSO gør vi en dyd ud af at handle respektfuldt over for vores kunder – såvel som vores kunders kunder. En inkassoforretning må ikke ske på bekostning af vores kunders gode omdømme, og inkassovirksomhed skal altid ske i overensstemmelse med god inkassoskik. 

Sammenlignet med et konventionelt inkassobureau har vi som advokatfirma den fordel, at vi kan gå hele vejen for, at vores kunder får deres betaling.

I KRARUP INKASSO har vi stor succes med at stå for inddrivelse af manglende betaling for en lang række af vores klienter, og vi hjælper også gerne dig.

Rykkerbrevet

Hvis du er modtager af et rykkerbrev, så har du i første omgang modtaget et brev fra kreditor, hvor der oftest er pålagt et rykkergebyr. I den situation har du som minimum 10 dage til at betale, og du skal oplyses om, at der ved manglende betaling vil blive pålagt yderligere omkostninger, og at sagen overgives til inkasso. 

Gebyret er på kr. 100, og der kan maksimum pålægges 3 x 100 i gebyr. For erhvervsdrivende kan der pålægges yderligere kr. 310 i kompensationskrav.

KRARUP INKASSO anbefaler naturligvis, at man betaler sine regninger, før man når er brev fra os.

Inkassobrevet

Hvis du trods rykkerbrevet fortsat ikke betaler, og du er oplyst om, at sagen vil overgå til inkasso, tager KRARUP INKASSO på vegne af kreditor sagen til inkasso, og så bliver det meget dyrere. 

Der påløber det, der hedder udenretlige inddrivelsesomkostninger. Omkostningerne varierer alt efter gældens størrelse. Undgå inkasso og spar omkostningerne, og hvis du alligevel ender med at komme til inkasso, så tag kontakt og afsøg mulighederne for at få en aftale. 

Betalingspåkrav/Retssag

Hvis du på trods af rykker, inkassobrev og eventuelt telefonisk opfølgning fortsat ikke har indgået en betalingsaftale, kan sagen blive sendt i Retten. Når det til Retten, bliver det endnu dyrere at indfri sin gæld. 

Inkassoforløb
(inddrivelse)

1. Rykkerskrivelse

KRARUP INKASSO sender gerne en rykker ud, der opfylder betingelserne for at kunne sende sagen til inkasso. Som udgangspunkt koster det kr. 500 plus moms eller kr. 625 inklusive moms, hvoraf man kan få dækket op til kr. 410 via gebyrer alt efter om det er en privat eller en erhvervsdrivende.

Ønsker du at vi skal sende et påkrav sker det via vores delvise selvbetjeningsløsning. Du skal sende en mail til: pingo@krarup.as med følgende oplysninger emnefeltet: ”Rykker – klient navn og adresse/cvr. nr. og email til skyldner”, og du vil indenfor kort tid modtage link til udfyldelse.

Produktet opfylder kravene til at beløbet kan tages til inkasso, og du står selv for udsendelse af brevet med fysisk post. Vi sender det pr. mail.

KRARUP INKASSO gennemgår gerne din eksisterende skabelon til rykker, hvis du vil spare dette skridt.

For at vi kan tage en fordring til inkasso, skal der være sendt et brev til skyldner om, at “Såfremt beløbet ikke betales inden ti dage fra dato, vil sagen overgå til inkasso, hvorved yderligere omkostninger påløber”.

2. Inkassoskrivelse

KRARUP INKASSO sender sagen til inkasso efter princippet om no cure no pay.

Ønsker du at vi skal sende et krav til inkasso forudsætter det, at du inden har sendt en rykker, der opfylder kravene i inkasso- og renteloven.

Hvis du ønsker vores bistand, sker det via vores delvise selvbetjeningsløsning. Du skal sende en mail til: pingo@krarup.asmed følgende oplysninger emnefeltet: ”Inkasso – klient navn og adresse/cvr. nr. og email til skyldner”, og du vil indenfor kort tid modtage link til udfyldelse og mulighed for at uploade dine tidligere påkrav.

Du skal selv poste inkassobrevet. Vi udsender det pr. mail.

Det koster ikke noget, hvis debitor ikke betaler, men hvis der sker helt eller delvis betaling af kravet, vil vi beregne os et honorar baseret på de sædvanlige takster. Dem kan du finde her (indsæt som link, der åbner et andet sted: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/476)

Hvis skyldner har gjort indsigelse mod kravet, må vi som udgangspunkt ikke tage kravet til inkasso, medmindre du har forholdt dig til skyldners indsigelse. I så fald kan vi ikke tilbyde en no cure no pay løsning.

3. Indfrielse

Størstedelen (cirka 70 procent) af debitorer betaler inden for inkassobrevets angivne betalingsfrist.

Når debitor har betalt, får KRARUP INKASSOs kunder hovedstol + beløb for afsendte rykkere udbetalt. KRARUP INKASSOs betaling udgør de tillagte inkassoomkostninger samt gebyrer.

4. Fogedretten

Såfremt debitorer ikke betaler, er det op til dig, om sagen skal i Retten enten som et betalingspåkrav eller som en egentligt stævning.

Det er muligt at sende sagen i Fogedretten, hvis kravet ikke er bestridt og kravet er under kr. 100.000. Hvis en af betingelserne ikke er opfyldt, er det nødvendigt med en stævning.

Hvis du vil have sagen i Fogedretten eller udtaget stævning aftaler vi nærmere omkring vores honorar. Det vil oftest være sådan, at vi tager mellem kr. 3.000-8.000 plus moms og retsafgift (eller kr. 3.750-10.000 inklusive moms) for et betalingspåkrav/stævning.

Du kan læse om betalingspåkrav og stævning på www.domstol.dk.

Har du modtaget et brev?

Rykkerbrevet

Hvis du er modtager af et rykkerbrev, så har du i første omgang modtaget et brev fra kreditor, hvor der oftest er pålagt et rykkergebyr. I den situation har du som minimum 10 dage til at betale, og du skal oplyses om, at der ved manglende betaling vil blive pålagt yderligere omkostninger, og at sagen overgives til inkasso. 

Gebyret er på kr. 100, og der kan maksimum pålægges 3 x 100 i gebyr. For erhvervsdrivende kan der pålægges yderligere kr. 310 i kompensationskrav.

KRARUP INKASSO anbefaler naturligvis, at man betaler sine regninger, før man når er brev fra os. 

Inkassobrevet

Hvis du trods rykkerbrevet fortsat ikke betaler, og du er oplyst om, at sagen vil overgå til inkasso, tager KRARUP INKASSO på vegne af kreditor sagen til inkasso, og så bliver det meget dyrere. 

Der påløber det, der hedder udenretlige inddrivelsesomkostninger. Omkostningerne varierer alt efter gældens størrelse. Undgå inkasso og spar omkostningerne, og hvis du alligevel ender med at komme til inkasso, så tag kontakt og afsøg mulighederne for at få en aftale. 

Betalingspåkrav/Retssag

Hvis du på trods af rykker, inkassobrev og eventuelt telefonisk opfølgning fortsat ikke har indgået en betalingsaftale, kan sagen blive sendt i Retten. Når det til Retten, bliver det endnu dyrere at indfri sin gæld.

OBS – vi holder personaleseminar fredag den 15. marts 2024, men indtal en besked i receptionen og vi vender tilbage.

Kontoret er lukket over påsken, men indtal en besked i receptionen.

Vores telefonnummer er 33 13 45 67.

Tryk esc for adgang til hjemmesiden