Ejendomsadministrationen

At administrere andres ejendomme, hvad enten der er tale om ejer- og andelsboligforeninger eller private udlejningsejendomme, så er det en tillidssag, som kræver meget af din samarbejdspartner.

Der er mange års erfaring i branchen gemt i krarup advokatanpartsselskab, så ved vi godt, at det forudsætter rigtig god indsigt i boligmarkedet- og erhvervsmarkedet samt jura og økonomi for at kunne servicere vores kunder optimalt – ikke mindst sørge for at alle de små praktiske opgaver, som der løbene dukker op, kan håndteres hurtigt og efffektivt.

Vores mål er at blive opfattet som mere professionel og kompetent administrator, end andre administratorer på markedet, ikke mindst gennem en personlig betjening af jeres forening samt løbende opfølgning. Derfor tilbyder vi blandt andet også, at hver enkelt kunde tilknyttes en fast jurist samt en sekretær/ejendomsadministrator.

Advokat Kim Krarup har indtil i år drevet ejendomsadministration via sit selskab, Online Ejendomsadministration. I løbet af 2023 overgår driften til advokatanpartsselskabet.

Hvem er Ejendomsadministrationen?

I løbet af 2023 flytter advokat Kim Krarup igen sin drift af ejendomsadministration over i sit advokatselskab, og derfor gælder det fortsat, at vi vil forsøge at gøre det nemt og personligt at få jeres forening administreret.

Vi sammensætter den rigtige løsning på administration af netop jeres forening ud fra, hvad I har behov for opfølgning af praktiske og juridiske opgaver, ligesom vi løbende giver jer et overblik over foreningens økonomi.

Vi er foreningens – og i hverdagen – bestyrelsens sparringspartner og sætter os grundig ind i jeres forening. Samtidig har vi adgang til en lang række serviceydelser, som kan gøre en forskel og bidrage til en værdiskabelse i de enkelte foreninger og i hver enkelt ejendom, herunder gennem juridisk-, og økonomisk rådgivning. samt også byggeteknisk og energimæssig rådgivning.

Advokat Kim Krarup og de ansætte gør meget ud af at lære jeres forening at kende, så vi ved, hvad der rører sig i jeres forening.

Det samme gør sig gældende for ejere af udlejningsejendomme.

At være professionel ejendomsadministrator er et stort ansvar og er et arbejde, som rækker længere end blot at betale regningerne til tiden.  Vi kender lovgivningen og forsøger at skabe stabilitet i jeres forening ved at tage et ansvar for jeres forening/ejendom og ikke mindst økonomien for de ting som der sker i jeres forening/ejendom og skal ske gennem en langtidsplanlægning i samarbejde med jer.

Dette arbejde kræver en professionel ejendomsadministrator, som ved hvad der kræves og hvad det indebærer for at skabe en stabil og veldrevet ejendom og forening. Det er derfor, at I skal bruge os.

Administrationens omfang

En administration af en ejendom eller forening omfatter, hvad du ønsker, at den skal omfatte. Prisen afhænger naturligvis af det.

Vi forsøger at opbygge vores administration i pakker, således at man kun betaler for, hvad der er behov for. Det mest almindelige er for andels- og ejerforeninger følgende:

Opkrævning af boligafgifter, fællesudgifter, husleje m.v. inkl. rykkerprocedurer og fogedsager.

 1. Betaling af alle faste betalinger vedrørende ejendommen.
 2. Betaling af alle andre udgifter efter forudgående attestation af foreningens bestyrelse.
 3. Daglig bogføring og afstemning m.v. Årsafslutningen omfatter udskrivning af balance samt afstemning.
 4.  Udarbejdelse af driftsbudgetter og likviditetsbudgetter pr. statusdag
 5.  Opkrævning/tilbagebetaling af restvarme, når varmeregnskab foreligger.
 6. Indkaldelse og deltagelse i den ordinære generalforsamling.’

 

Grundpakken koster fra kr. 25.000 om året inklusive moms. Den endelig pris bliver fastsat i forbindelse med, at vi modtager nærmere oplysninger om foreningens størrelse og sammensætning. Sædvanligvis er prisen for foreninger med op til 12 enheder.
Herudover kan foreningen vælge ekstraydelser såsom

 • Årlig skriftlig redegørelse over foreningens juridiske og økonomiske situation forud for den ordinære generalforsamling, hvor bestyrelsen orienteres om ny lovgivning, tilskudsordninger mv. af interesse for foreningen og forhold af betydning for foreningen.
 • Deltagelse i ekstra ordinære generalforsamling
 • Deltagelse i to årlige bestyrelsesmøde på mit/bestyrelsens kontor
  Almindelig juridisk og økonomisk rådgivning, herunder bl.a. løbende økonomisk rådgivning om budgetforhold, muligheder for omprioritering, placering af overskydende midler, forslag vedrørende regulering af boligafgift/fællesudgifter, gennemgang af regnskabsudkast, rådgivning vedrørende andelsprisberegning og løbende forslag til vedtægtsændringer

 

Ejendomsadministrationen omfatter også rene udlejningsejendommen. Prisen svarer ofte til det, som godkendes som normalhonorar hos ankenævnet i Københavns Kommunes huslejenævn.

Foreningsadgang

Hver eneste af vores foreningskunder har en unik adgang til ejendommens dokumenter via et særligt link og kodeord. Der kan være tale om regnskaber, vedtægter, ordensreglementet, og hvad foreningen i øvrigt ønsker skal være tilgængeligt.
Det kan i princippet være tale om informationer eller dokumenter, som giver oplysninger om foreningens- eller ejendommens økonomi.

Siden kan ikke anvendes til at give pligtmæssige oplysninger såsom varslinger, materiale til omkostningsbestemt budget, men foreninger eller udlejere har en unik og nem adgang til oplysninger om foreningen eller ejendommen.

Du kan få adgang via ejdadministration.dk/indsæt dit særlige link og tast brugernavn og kodeord.

OBS – vi holder personaleseminar fredag den 15. marts 2024, men indtal en besked i receptionen og vi vender tilbage.

Kontoret er lukket over påsken, men indtal en besked i receptionen.

Vores telefonnummer er 33 13 45 67.

Tryk esc for adgang til hjemmesiden