Strafferet

Forskellen på en god og en dårlig forsvarer er ikke timeprisen, men i virkeligheden hvor meget advokaten er interesseret i og brænder for din sag.

Din betyder noget ofr os, og sammen med dig vil der blive arbejdet benhårdt på at nå det aftalte succeskriterium. Husk, at du er uskyldig indtil, at det modsatte er bevist.

Forsvarsadvokater kan beskikkes gennem de såkaldt beneficerede advokater, der er tilknyttet domstolene, eller hvis man som sigtet eller forurettet anmoder om at få beskikket en helt bestemt advokat. Advokat Kim Krarup er ikke benificeret endnu, og derfor skal du aktivt ønske Kim Krarup som din forsvarer.

Beskikkelsen betyder, at det offentlige betaler den sigtedes omkostninger til udlæg for advokatbistand. Er man sigtet, skal man dermed ikke selv betale udgifterne fra dag 1, men bliver man efterfølgende dømt, vil man få en regning fra det offentlige til at dække sagens omkostninger.

Det offentlige afregner endeligt med den beskikkede advokat, så man modtager ikke en ekstraregning fra advokaten. Der er altså ikke tale om, at den sigtede skal betale den beskikkede advokat nogen former for beløb

Forsvarens honorar er baseret på takster fastsat af Landsretterne, og som udgangspunkt udgør de kr. 2.312,50pr. time. Du kan læse mere her. 

OBS – vi holder personaleseminar fredag den 15. marts 2024, men indtal en besked i receptionen og vi vender tilbage.

Kontoret er lukket over påsken, men indtal en besked i receptionen.

Vores telefonnummer er 33 13 45 67.

Tryk esc for adgang til hjemmesiden