Stiftelse af andelsboligforeninger

Hvis du bor du til leje i en ejendom, der skal sælges, så skal du tilbydes at købe på samme vilkår, som en køber vil erhverve ejendommen på. Det gælder dog kun, hvis der er tale om en ren beboelsesejendom med minimum seks lejligheder eller en blandet ejendom med minimum 13 lejligheder. Lejerne skal så tilbydes ejendommen på andelsbasis.

krarup advokatanpartsselskab forslår vi følgende procedure: I første omgang skal der indkaldes til et beboermøde, hvor lejerne vælger en styregruppe, der vælger en advokat til at gå videre med stiftelsen.

Der skal minimum være mellem 70-80 procent interesserede for, at der er grundlag for at gå videre med eventuelle planer om stiftelse af en andelsboligforening.

Hvis der er den fornødne interesse blandt beboerne, så skal ejendommen gennemgås af en teknisk rådgiver. Nogle tekniske rådgivere gør dette vederlagsfrit i håbet om at få opgaven efterfølgende. Alternativt må der indsamles et beløb til dækning af udgifterne, da det er vigtigt, at andelsboligforeningen kender sit kommende vedligeholdelsesbehov for ejendommen.

I samarbejde med styregruppen skal der udarbejdes et forslag til en finansering af købet. Der skal vurderes, hvordan man sammensætter forslaget, så flest mulige lejere kan være med.

krarup advokatanpartsselskab udarbejdes der aldrig forslag til et finaniseringsforslag baseret på 100 procent afdragsfrihed. Det er efter vores mening useriøst og kun med til at bondefange andelshaverne. Men i sidste ende vil det være en stiftende generalforsamling, der beslutter fremgangsmåden.

Det næste skridt er at udarbejde et overslag på stiftelsen af andelsboligforeningen samt konsekvensberegninger til brug for vedtagelse på den stiftende generalforsamling, hvor man også kan indmelde sig, hvis minimum 50 procent af lejerne vil være med til at stifte en andelsboligforening.

Man skal være opmærksom på, at mange realkreditinstitutter stiller krav om en højere deltagelse, men det beror altid på en konkret vurdering.

Der vil kunne udarbejdes et hurtigt overslag, om der er grundlag for at sætte arbejdet i gang, hvilket Krarup.as ikke tager betaling for.

Krarup.as arbejde består i følgende:

 – Koordinering med styregruppe og tovholder på at indhente tilbud

 – Udarbejde overslag til brug for beslutning

OBS – vi holder personaleseminar fredag den 15. marts 2024, men indtal en besked i receptionen og vi vender tilbage.

Kontoret er lukket over påsken, men indtal en besked i receptionen.

Vores telefonnummer er 33 13 45 67.

Tryk esc for adgang til hjemmesiden