KRARUP INKASSO

Inddrivelse

Sådan hjælper vi dig

En virksomheds likviditet kan komme i fare, hvis man ikke får betaling for det arbejde, man udfører. KRARUP INKASSO er klar til at hjælpe, så vores kunder får de penge, de har krav på.

I KRARUP INKASSO gør vi en dyd ud af at handle respektfuldt over for vores kunder – såvel som vores kunders kunder. En inkassoforretning må ikke ske på bekostning af vores kunders gode omdømme, og inkassovirksomhed skal altid ske i overensstemmelse med god inkassoskik. 

Sammenlignet med et konventionelt inkassobureau har vi som advokatfirma den fordel, at vi kan gå hele vejen for, at vores kunder får deres betaling.

I KRARUP INKASSO har vi stor succes med at stå for inddrivelse af manglende betaling for en lang række af vores klienter, og vi hjælper også gerne dig.

Rykkerbrevet

Hvis du er modtager af et rykkerbrev, så har du i første omgang modtaget et brev fra kreditor, hvor der oftest er pålagt et rykkergebyr. I den situation har du som minimum 10 dage til at betale, og du skal oplyses om, at der ved manglende betaling vil blive pålagt yderligere omkostninger, og at sagen overgives til inkasso. 

Gebyret er på kr. 100, og der kan maksimum pålægges 3 x 100 i gebyr. For erhvervsdrivende kan der pålægges yderligere kr. 310 i kompensationskrav.

KRARUP INKASSO anbefaler naturligvis, at man betaler sine regninger, før man når er brev fra os.

Inkassobrevet

Hvis du trods rykkerbrevet fortsat ikke betaler, og du er oplyst om, at sagen vil overgå til inkasso, tager KRARUP INKASSO på vegne af kreditor sagen til inkasso, og så bliver det meget dyrere. 

Der påløber det, der hedder udenretlige inddrivelsesomkostninger. Omkostningerne varierer alt efter gældens størrelse. Undgå inkasso og spar omkostningerne, og hvis du alligevel ender med at komme til inkasso, så tag kontakt og afsøg mulighederne for at få en aftale. 

Betalingspåkrav og registrering

Hvis du på trods af rykker, inkassobrev og eventuelt telefonisk opfølgning fortsat ikke har indgået en betalingsaftale, kan sagen blive sendt i Retten. Når det til Retten, bliver det endnu dyrere at indfri sin gæld. 

Inkassoforløb
(inddrivelse)

1. Rykkerskrivelse

KRARUP INKASSO modtager sager med dårlige betalere, og de bliver gennemgået for at se, om grundlaget er til stede, før vi sender sagen til inkasso.

Flere sager vil sandsynligvis kunne sendes direkte til en inkasso, mens andre kræver afsendelse af endnu en rykker. Hvis debitor er flyttet, hjælper KRARUP INKASSO med at lokalisere dem.

KRARUP INKASSO gennemgår sagerne kvit og frit, og hjælper dig ligeledes med at gennemgå eventuelle rykkerskrivelser, så de opfylder lovkravene.

For at vi kan tage en fordring til inkasso, skal der være sendt et brev til skyldner om, at “Såfremt beløbet ikke betales inden ti dage fra dato, vil sagen overgå til inkasso, hvorved yderligere omkostninger påløber”. 

2. Inkassoskrivelse

Efter en gennemgang af de pågældende sager udarbejder KRARUP INKASSO et inkassobrev til debitor.

Brevet vil indeholde din hovedstol – det tilgodehavende beløb – samt et beløb for det samlede antal rykkergebyrer, debitor er blevet tilsendt.

Derudover indeholder inkassobrevet de af KRARUP INKASSOs tillagte inkassoomkostninger, der udregnes på baggrund af skyldens størrelse.

Forud for inkassobrevets forfaldsdato foretager KRARUP INKASSO også et telefonopkald til debitor for at sikre en god proces for begge parter.

Hvis skyldner har gjort indsigelse mod kravet, må vi som udgangspunkt ikke tage kravet til inkasso, medmindre du har forholdt dig til skyldners indsigelse.

3. Indfrielse

Størstedelen (cirka 70 procent) af debitorer betaler inden for inkassobrevets angivne betalingsfrist.

Når debitor har betalt, får KRARUP INKASSOs kunder hovedstol + beløb for afsendte rykkere udbetalt. KRARUP INKASSOs betaling udgør de tillagte inkassoomkostninger samt gebyrer.

Betaler skyldner ikke, har KRARUP INKASSO mulighed for efter nærmere aftale og honorering at indberette til Debitorregisteret for at advare andre. 

4. Fogedretten

Såfremt debitorer ikke betaler, er det op til dig, om sagen skal i fogedretten, eller om vi skal arbejde på at indgå et frivilligt forlig med debitor.

Det koster en retsafgift på 700 kroner – afhængig af sagen størrelse – at sende en sag i fogedretten, hvortil vi her vil opkræve et salær.

Det vil altid være genstand for individuel bedømmelse, hvordan en sag skal håndteres, og om en sag skal sendes i fogedretten. Vi tager føringen under din instruks på baggrund af grundig vejledning om de økonomiske og tidsmæssige aspekter.

Har du modtaget et brev?

Rykkerbrevet

Hvis du er modtager af et rykkerbrev, så har du i første omgang modtaget et brev fra kreditor, hvor der oftest er pålagt et rykkergebyr. I den situation har du som minimum 10 dage til at betale, og du skal oplyses om, at der ved manglende betaling vil blive pålagt yderligere omkostninger, og at sagen overgives til inkasso. 

Gebyret er på kr. 100, og der kan maksimum pålægges 3 x 100 i gebyr. For erhvervsdrivende kan der pålægges yderligere kr. 310 i kompensationskrav.

KRARUP INKASSO anbefaler naturligvis, at man betaler sine regninger, før man når er brev fra os. 

Inkassobrevet

Hvis du trods rykkerbrevet fortsat ikke betaler, og du er oplyst om, at sagen vil overgå til inkasso, tager KRARUP INKASSO på vegne af kreditor sagen til inkasso, og så bliver det meget dyrere. 

Der påløber det, der hedder udenretlige inddrivelsesomkostninger. Omkostningerne varierer alt efter gældens størrelse. Undgå inkasso og spar omkostningerne, og hvis du alligevel ender med at komme til inkasso, så tag kontakt og afsøg mulighederne for at få en aftale. 

Betalingspåkrav og registrering

Hvis du på trods af rykker, inkassobrev og eventuelt telefonisk opfølgning fortsat ikke har indgået en betalingsaftale, kan sagen blive sendt i Retten. Når det til Retten, bliver det endnu dyrere at indfri sin gæld.